Covid19 protocol

Corona Opstartprotocol Mindfulnesstrainers

Op 6 mei presenteerde premier Rutte een routekaart voor geleidelijke afbouw van de corona maatregelen. Wat deze versoepeling mindfulnesstrainers betekent zet ik  graag voor je op rij.

De richtlijnen zijn opgesteld door de beroepsvereniging VMBN.

Ik hanteer ze ook bij coachtrajecten en adviesgesprekken.

Algemene afspraken van de overheid die langere tijd gelden
Thuiswerken blijft de norm, evenals 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen schudden, en thuis blijven bij klachten.
Let op! Volgens de premier kan de routekaart (waarop de VMBN haar adviezen baseert) weer gewijzigd worden als het virus weer meer om zich heen gaat grijpen. Blijf het nieuws dus in de gaten houden!

Vanaf maandag 11 mei
Contactberoepen (ook paramedisch en alternatieve geneeswijzen valt hieronder) mogen weer aan de slag en er moet gewerkt worden op afspraak. Buiten sporten mogen ook weer. Omdat het openbaar vervoer alleen gebruikt mag worden als het echt nodig is, gaat het hier om activiteiten die lokaal zijn.

Dit maakt face to face individuele mindfulnesstrainingen/sessies op afspraak weer mogelijk met cliënten in de buurt. De cliënt moet uiteraard vrij zijn van coronasymptomen (mondkapjes zijn niet verplicht). 

Ik  ben verplicht om bij jou als cliënt een gezondheidscheck af te nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen dien ik vooraf aan elke les/sessie te herhalen. Als op beide vragen met nee beantwoord is, kun je met mij aan de slag. Indien je merkt dat je gedurende de sessie coronasymptomen vertoont, ben ik verplicht je cliënt naar huis te sturen. Mensen ouder dan 70 jaar met een kwetsbare gezondheid wordt sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

Meldingsplicht
Door deel te nemen aan een door mij georganiseerde activiteit verplicht de deelnemer zich te allen tijde om, indien bij hem of haar binnen 2 weken na afloop van mijn activiteit COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij mij te melden! Ik ben op mijn beurt verplicht om dit bij eventuele andere deelnemers aan mijn activiteit ook te melden.
Verdere corona maatregelen zijn: Ik vraag elke client/deelnemer eigen materiaal mee te brengen
(tevoren verstrekt, door jou te printen cursusmateriaal, matjes, handdoeken etc.) In mijn ruimtes is geen airco die luchtcirculatie veroorzaakt voorafgaand aan de les/sessie was ik mijn handen met water en zeep;
ik verwacht dit ook van mijn deelnemers / coachees voorafgaand aan de les/sessie lucht ik de trainingsruimte en desinfecteer ik punten die deelnemers
aanraken handschoenen en mondkapjes kun je dragen maar zijn niet verplicht; ik draag ze niet.

Een buiten-stiltedag met een klein aantal deelnemers uit de buurt is toegestaan, mits je 1,5 meter afstand met anderen in acht neemt. Ik zal je daartoe ook instrueren.. Uiteraard mag je geen coronasymptomen hebben: mocht ik dit toch opmerken, dan ben ik verplicht om je als deelnemer weg te sturen. Ook hier geldt dat ik bij alle deelnemers vooraf de telefonische gezondheidscheck doet (zie de twee vragen hierboven). Daarnaast moeten jij en ik ons houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen (zie intro en hierboven).

Vanaf 1 juni
Openbaar vervoer weer volgens dienstregeling (niet-medische mondkapjes verplicht!), middelbare scholen, terrassen, restaurants, theaters en bioscopen weer open met maximaal 30 bezoekers en 1,5 meter tussenruimte. Elke Nederlander met klachten zal op corona getest kunnen worden en moet indien positief met het gehele huishouden twee weken in quarantaine.

Dit maakt groepstrainingen weer mogelijk. Je mag niet meer dan 30 mensen in je groep hebben en de deelnemers moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bij mij zijn de groepen maximaal 10 personen, inclusief ikzelf. Uiteraard mag je geen coronasymptomen hebben en indien deze gedurende de training ontstaan ben ik verplicht de betreffende deelnemer weg te sturen. Ik neem in mijn intake de vragen uit de gezondheidscheck standaard op te nemen en wijs mensen erop dat zij een verantwoordelijkheid hebben jegens de groep. Als zij of hun huisgenoten op enig moment gedurende de training klachten ontwikkelen moeten zij dit melden en thuisblijven of naar huis gaan. Ik vraag er elke les naar! Ik raad je aan je bij klachten te laten testen. De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplichtblijven van kracht.

Vanaf 1 juli
Campings, vakantieparken, restaurants, bioscopen en theaters mogen open en opschalen tot max 100 deelnemers. ‘Voldoende’ tussenruimte moet gewaarborgd blijven.

Dit maakt meerdaagse trainingen en retraites inclusief overnachtingen weer mogelijk (max 100 personen, dat aantal is veel groter dan de grootte groepen die ik begeleid.). Er moet voldoende tussenruimte tussen de deelnemers zijn (dus geen fysiek contact mogelijk) en een ieder moet vrij zijn van coronasymptomen. De vragen uit de gezondheidscheck maken standaard deel uit van mijn intake. Ik wijs je erop dat je een verantwoordelijkheid hebt jegens de groep om het te melden als er gedurende de training/retraite klachten ontstaan. Mochten coronasymptomen bij een deelnemer ontstaan, dan ben ik verplicht deze deelnemer naar huis te sturen. De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplichtblijven van kracht.

Vanaf 1 september
Contactsporten, sportscholen, sexclubs en sauna’s weer open. Evenementen en sportwedstrijden onder voorwaarden weer toegestaan. Er is nog geen besluit over wanneer grote evenementen zoals festivals en concerten weer georganiseerd mogen worden.

Als het goed is kunnen mindfulnesstrainingen en retraites doorgang blijven vinden. Ik neem de vragen uit de gezondheidscheck standaard op in mijn intakes en blijf me houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplichttotdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.

Online trainingen en vergoedingen
Misschien geef je in deze situatie de voorkeur aan een MBSR mindfulnesstraining of een coachtraject  online. Vaak worden online mindfulness trainingen ook vergoed door de zorgverzekeraars. Vraag dit  na bij je verzekeraar. Ik zal in dat geval op je nota zetten dat het gaat om een training op afstand en welke applicatie ik hebt gebruikt. De meeste zorgverzekeraars hebben dit als voorwaarde voor vergoeding gesteld.