covid19 policy entr’actes

Algemene afspraken
Thuiswerken blijft de norm, evenals 1,5 meter afstand houden, vaak handen
wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en
daarna direct weggooien, geen handen schudden, en thuis blijven bij klachten.

Ik werk live alleen op individuele afspraak. Indien gewenst, kan de sessie online plaatsvinden.

 De cliënt moet uiteraard vrij
zijn van coronasymptomen en draagt een mondkapje zolang hij niet zit op een door mij aangewezen stoel. 

Ik  ben
verplicht om bij jou als cliënt een gezondheidscheck af te
nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de
    diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad
    van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid
    of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen dien ik vooraf aan elke les/sessie
te herhalen. Als je op beide vragen met nee beantwoord is, kun je met mij aan de
slag. Indien je merkt dat je gedurende de sessie coronasymptomen vertoont, ben ik
verplicht je cliënt naar huis te sturen. Mensen ouder dan 70 jaar met een
kwetsbare gezondheid wordt sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk
thuis te blijven.

Meldingsplicht
Door deel te nemen aan een door mij georganiseerde activiteit verplicht de
deelnemer zich te allen tijde om,
indien bij hem of haar binnen 2 weken na
afloop van mijn activiteit COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij mij te
melden! Ik ben op mijn beurt verplicht
om dit bij eventuele andere deelnemers aan mijn activiteit ook te melden.

Verdere corona maatregelen zijn:

Ik vraag elke client eigen materiaal mee te brengen
(tevoren verstrekt, door jou te printen cursusmateriaal, meditatiematje ? – kussen, handdoek etc.)
In mijn ruimtes is geen airco die luchtcirculatie veroorzaakt.
Voorafgaand aan de les/sessie was ik mijn handen met water en zeep;
ik verwacht dit ook van mijn 
cliënt. Voorafgaand aan de les/sessie lucht ik de trainingsruimte en
desinfecteer ik punten die deelnemers
aanraken.

Een buitensessie  is toegestaan, mits je 1,5 meter afstand in acht neemt. Ik zal je daartoe ook instrueren. 

Ik raad je aan je bij klachten te laten
testen.

Online mindfulness training en vergoedingen
Misschien geef je in deze situatie de voorkeur aan een MBSR mindfulnesstraining
of een coachtraject  online. Vaak worden online
mindfulness trainingen ook vergoed door de zorgverzekeraars. Vraag dit  na bij je verzekeraar. Ik zal in dat geval op
je nota zetten dat het gaat om een training op afstand en welke applicatie ik
hebt gebruikt. De meeste zorgverzekeraars hebben dit als voorwaarde voor
vergoeding gesteld.